ชวนทำ ‘แผนการดูแลล่วงหน้า’ พร้อมออกแบบ ‘วาระสุดท้าย’ ของชีวิต

งานออกแบบกราฟิก

ชวนทำ ‘แผนการดูแลล่วงหน้า’ พร้อมออกแบบ ‘วาระสุดท้าย’ ของชีวิต ‘ตายดี’ อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

งานออกแบบกราฟิก

สช.เปิดเวที “สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” วงถกถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนการดูแลล่วงหน้า “ACP” ออกแบบอนาคตกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลดการรักษาที่ไม่ก่อประโยชน์ใน รพ. หนุนคนไทยทำได้ตั้งแต่ยังไม่ป่วย-สูงวัย ช่วยกำหนดบั้นปลายการตายที่ดีได้ ภายใต้การวางระบบดูแลแบบประคับประคองร่วมกันในสังคม

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สช. รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวม 13 องค์กร ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เปิดเผยว่า การที่คนจะมีการตายที่ดีได้นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในช่วงระยะท้ายของชีวิต ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญคือการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) หรือ ACP ที่จะทำให้เราสามารถออกแบบอนาคตได้ว่าหากเกิดสถานการณ์เจ็บป่วยใดขึ้นแล้ว เราต้องการให้แพทย์ดูแลในแนวทางใด ซึ่งการดูแลแบบประคับประคอง ยังเป็นหนึ่งในแนวทางที่องค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุน เพื่อให้แต่ละประเทศมีการดำเนินงานภายใต้บริบทในระบบสุขภาพของตน

 

วีซ่าใหม่ตัวช่วยธุรกิจโรงแรม หวั่นเงินเฟ้อกดดันกำลังซื้อ

ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ

การเปิดประเทศ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงวีซ่าใหม่ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเริ่มมีรายได้

อานิสงส์ของการเปิดประเทศ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเริ่มมีรายได้ขยับขึ้นบ้างแล้ว แม้จะยังกลับมาไม่ถึงก่อนเกิดโควิด-19 ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจ ก็ยังคงมองถึงความไม่แน่นอนที่ยังมีอีกลายประเด็นที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจในระยะข้างหน้านี้ด้วยเช่นกัน

ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ

ล่าสุดสมาคมโรงแรมไทย (THA) ได้ประกาศผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนสิงหาคม 2565 โดยพบว่า อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้น หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เดือนก.ค. 65

ทั้งยังคาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน ก.ย. 65 ว่าน่าจะอยู่ที่ 40-45% โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเข้ามาต่อเนื่องอาจทำให้อัตราการเข้าพักดีกว่าที่คาด

ทั้งนี้ลูกค้าของโรงแรมส่วน ใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าชาวไทย แต่มีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้น สะท้อนจากโรงแรมที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า 50% ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่กลางปี 2565